מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות

חברתינו נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של לקוחותיה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה "חוק הגנת הפרטיות", "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" ו"חוק המחשבים". מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו"ל.
חברתינו מקיימת פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע הפרטי של לקוחותיה. פעילות זו מתבצעת באמצעות מערכות בקרה וניטור המשולבות בטכנולוגיה מתאימה, שנועדה לוודא כי הגישה לפרטיו האישיים תתבצע על פי החוק כאמור. גישה למידע האישי מותנית בהרשאה חד משמעית של צוות עובדי החברה והיא מנוטרת כל העת.

נתונים שנאספים על לקוחות
כל המידע האישי נאסף במערכות המידע של החברה רק לצורך הטיפול ובמסגרת הסמכויות המוענקות לנו על לצורך קיום מתן השירותים. מלבד כל החומר הנוגע למתן השירות, מאוחסן בידי החברה מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וכו`,

אופן שמירת המידע
כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של החברה. חוות השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של חברתינו, מאובטח באמצעים המתקדמים בעולם. בנוסף, חברתינו מאחסנת חומר ארכיוני במחסני החברה ובפיקוחה. החומר הארכיוני נשמר בהתאם לכללי הגנת מידע מחמירים.

נהלי אבטחת מידע
חברתינו מקיימת מדיניות הגנת מידע, המתעדכנת אחת לשנתיים כדי לענות לכל דרישות החוק והתקנות, וכמענה לאיומים על המידע מעת לעת ושינויים טכנולוגיים. מדיניות הגנת המידע שלנו תורגמה לשני רבדים של עשייה:
1.
הוראות עבודה להגנת מידע לגורמי המחשוב הטכניים.
2.
הוראות הגנת מידע לעובדים ולאנשי צוות.
מדיניות הגנת המידע והוראות הגנת המידע נותנות מענה מאובטח לכל נתיב המידע הרגיש של כלל הלקוחות.

הממונה על אבטחת המידע
תפקידו של הממונה על הגנת המידע בחברה, הוא לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע בהתאם למדיניות הגנת המידע של חברתינו. הממונה פועל על פי מדיניות הגנת המידע, הנחיות ההנהלה והוראות החוק.
הממונה משמש מנחה מקצועי לכלל הארגון לרבות פיתוח שיטות הטמעה, התוויית הוראות עבודה, בקרה וביקורת.

העברת מידע לצד שלישי
המידע נמסר לצד שלישי אך ורק לצורך השלמת השירות או על פי הנחיות החוק. בטרם מעבירה החברה מידע לצד שלישי, היא עורכת מבדקי אבטחת מידע מקיפים, והצד השלישי, לרבות עובדיו, מתחייבים להגן על המידע

תלונות בנושא פגיעה בפרטיות
אדם הסבור כי המידע על אודותיו במערכת החברה שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות יכול לפנות לנציגי החברה בכתובות הבאות:
פקס: 08-8563387
כתובת דואר: ת.ד. 4052, אשדוד 77613.
יש לצרף לפניה את כל המסמכים עליהם היא נסמכת ואת נימוקי הבקשה.
כל לקוח זכאי לעיין ברשומה הקיימת לגביו.

מדיניות הפרטיות בחברה
הגישה למידע אודות הלקוח מתנהלת באמצעות מערכת הרשאות. רק אנשי צוות, רק האנשים המטפלים בתיק הלקוח רשאים לראות ולנהל את המידעוזאת רק לשם הטיפול והשירות. הגישה למידע במערכות המידע של החברה מנוטרת ומבוקרת בכל העתשינויים במדיניות הגנת המידע או הגנת הפרטיות יכולים להתרחש אם חל שינוי בחוק או פורסמו תקנות בעניין, או בשל שינויים טכנולוגיים, או בשל איומים חדשים על המידע. כל שינוי במדיניות הגנת המידע מובא לאישור בפני הנהלת החברה וכלל עובדיה. שינוי במדיניות, אם יתרחש יפורסם באתר.

הגנה עצמית
המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה אחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחת מידע (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת מידע).

משרד ראשי, סניף נתב"ג

השרון 3, קרית שדה התעופה

טלפון: 08-8563145

פקס: 08-8563387

כתובת מייל: movers@univers-transit.co.il

ימים א'-ו', 08:00-20:00

סניף אשדוד

האורגים 21, אשדוד

טלפון: 08-8563145

פקס: 08-8563387

כתובת מייל: movers@univers-transit.co.il

ימים א'-ו', 08:00-20:00

סניף חיפה

בנין פלמר, שער פלמר 1, חיפה

טלפון: 08-8563145

פקס: 08-8563387

כתובת מייל: movers@univers-transit.co.il

ימים א'-ו', 08:00-20:00